ირანი. ეთნიკურად ბალუჩები; სისხლის აღების ტრადიცია. იანვარი, 2022

ქალაქი ირანშაჰრი სისტან და ბალოჩისტანის პროვინციაში მდებარეობს. ქალაქის მოსახლეობა დაახლოებით 100 ათასია და ძირითადად ეთნიკურად ბალოჩი ხალხითაა დასახლებული. სისტან და ბალოჩსტანის პროვინცია ირანის სიდიდით მეორე პროვინციაა, რომელიც ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთით მდებარეობს და ესაზღვრება პაკისტანს და ავღანეთს. პროვინციაში დაახლოებით 2.5 მილიონი ცხოვრობს და მათი უმრავლესობა ეთნიკურად ბალოჩი ხალხია. პროვინციაში უმცირესობას ქმნის სპარსი სისტანი ხალხი.

ეთნიკურად ბალოჩი ხალხი, სხვადასხვა მონაცემებით, მსოფლიოში 7-დან 30 მილიონამდეა. წყაროების უმეტესობა მიიჩნევს, რომ ყველაზე სარწმუნო მონაცემი 11 მილიონია. დაახლოებით, 1.6 მილიონი ბალოჩი ცხოვრობს ირანში. ბალოჩები, ძირითადად, სუნიტი მუსლიმები არიან, თუმცა შიიტი უმცირესობასაც გვხვდება. ეთნიკურად ბალოჩები, ტრადიციულად, მომთაბარე ხალხია, თუმცა დაფუძნებული სოფლის მეურნეობა უფრო და უფრო პოპულარული ხდება. ბალოჩები ზრდიან აქლემებს, ცხვრებს, თხებს; მათი სოფლის მეურნეობის გაძღოლის მეთოდები კი პრიმიტიულია. ბალოჩი ქალები შედარებით ფართო თავისუფლებით სარგებლობს; ბალოჩ ხალხში მეტ-ნაკლებად სამართლიანად მკაცრი რეგულაციებია ცხოვრების წესზე როგორც ქალებისთვის, ასევე კაცებისთვის.[1] [2]

ირანის ბალოჩი მოქალაქეები, ვინც, ძირითადად, სისტან და ბალოჩისტანის პროვინციაში ცხოვრობენ, დისკრიმინაციულ დამოკიდებულებას და ადამიანის უფლებების დარღვევებს აწყდებიან. როგორც სუნიტი მუსლიმები, ბალოჩი ირანელები არიან როგორც ეთნიკური, ასევე რელიგიური უმცირესობა შიიტი უმრავლესობის ქვეყანაში. სისტან და ბალოჩისტანის პროვინცია ირანის ყველაზე ღარიბი რეგიონია. ეკონომიკური შესაძლებლობების ნაკლებობა ხელ უწყობს კონტრაბანდული საქმიანობის შემოსავლის წყაროდ დამკვიდრებას. სისტან და ბალოჩსტანის პროვინციაში სიკვდილით დასჯის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია ირანში, რაც დაკავშირებულია ნარკოტიკულ ნივთიერებებთან დაკავშირებულ დანაშაულებთან, რაც ირანში სიკვდილით დასჯადი დანაშაულების კატეგორიაშია. გარდა ამისა, ბევრი ბალოჩი იღუპება უსაფრთხოების სამსახურების წევრების მიერ, საწვავის მოპარვის მცდელობისას. მოქალაქეობის არ ქონა ირანელი ბალოჩების კიდევ ერთი მწვავე პრობლემაა.[3]

წარმოშობის ქვეყნის შესახებ ინფორმაციის მოპოვების განყოფილების მიერ შესწავლილ წყაროებზე არ მოიძებნა ინფორმაცია ირანში, მათ შორის, კონკრეტულად სისტან და ბალოჩისტანის პროვინციაში, სისხლის აღების ან შურისძიების ტრადიციის არსებობისა და პრაქტიკაში გატარების ფაქტების შესახებ.

[1] ენციკლოპედია „ბრიტანიკა“; ბალოჩი ხალხი; ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://www.britannica.com/topic/Baloch [ნანახია 2022 წლის 12 იანვარს]

[2] „კაცობრიობის ატლასი“; კულტურული მრავალფეროვნების აღმოჩენა; ირანი, ბალოჩი ხალხი; ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://www.atlasofhumanity.com/baloch [ნანახია 2022 წლის 12 იანვარს]

[3] ირანის ადამიანის უფლებათა დოკუმენტაციის ცენტრი; ირანის ბალოჩი უმცირესობის ადამიანის უფლებების დაცვის პრაქტიკა; გამოქვეყნებულია 2019 წლის ივლისში; ხელმისაწვდომია ბმულზე:

[ნანახია 2022 წლის 12 იანვარს]