მოჰამედ ემ ბოჯი ბელგიის სამეფოს წინააღმდეგ

ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლო (დიდი პალატა). გადაწყვეტილების თარიღი: 18/12/2014

მ.ა., ბ.ტ. და დ.ა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგ

ევროკავშირი მართლმსაჯულების სასამართლო. გადაწყვეტილების თარიღი: 06/06/2013

მეგი ელგაფაჯი და ნურ ელგაფაჯი იუსტიციის სახელმწიფო მდივნის წინააღმდეგ

ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლო (დიდი პალატა). გადაწყვეტილების თარიღი: 17/02/2009