კონტაქტი

მისამართი: თამარაშვილის ქუჩა #15ა; თბილისი, საქართველო; 0186

ელექტრონული ფოსტა: coi@mra.gov.ge

ტელეფონი: + (995) 32 231 15 23