მოჰამედი საბერძნეთის რესპუბლიკის წინააღმდეგ

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო. გადაწყვეტილების თარიღი: 11/12/2014

თარახელი შვეიცარიის წინააღმდეგ

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო. გადაწყვეტილების თარიღი: 04/11/2014

მ.ა., ბ.ტ. და დ.ა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგ

ევროკავშირი მართლმსაჯულების სასამართლო. გადაწყვეტილების თარიღი: 06/06/2013